ZWROTY

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternaście) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).

W celu zwrotu, zakupionego towaru konieczne jest przesłanie wypełnionego formularza zwrotu (PDF), oraz załączenie dowodu potwierdzenia zakupu (Paragon / Faktura). W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na podany adres:

 

SKLEP GALANTERYJNO-OBUWNICZY WENECJA

Żaneta Krasucka

ul. Starzyńskiego 8

76-200 Słupsk

 

W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.

 

Klient może wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę (DPD) – w tym celu Klient powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Ponoszony przez Klienta koszt wysłania zwracanego Towaru do Sprzedawcy wynosi 20 zł.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Klient dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Klient odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

Szanowny Kliencie,

dokładamy wszelkich starań aby otrzymany przez Ciebie towar był najwyższej jakości. Jeśli jednak się zdarzy, że w jakikolwiek sposób otrzymany przez Ciebie towar nie spełni Twoich oczekiwań możesz odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić Towar. Na wykonanie prawa do odstąpienia od umowy masz 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Przypominamy, że jako Klient ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zalecamy zatem, aby zwracany towar nie był używany ponad standard wynikający ze sprawdzenia towaru, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

W celu usprawnienia procesu odstąpienia możesz wypełnić poniższy formularz.

Sklep Galanteryjno-Obuwniczy WENECJA

 

Sklep internetowy działający pod adresem https://obuwie-wenecja.pl/

prowadzony przez firmę:

Sklep Galanteryjno-obuwniczy WENECJA

Żaneta Krasucka

ul. Starzyńskiego 8

76 – 200 Słupsk

Korespondencję oraz zwroty towarów należy kierować na adres:

SKLEP INTERNETOWY WENECJA

ul. Starzyńskiego 8

76-200 Słupsk

e-mail: info@obuwie-wewnecja.pl

 

 

 

Zamawiający

Zamówienie

Imię i nazwisko

Numer zamówienia

Telefon

Nr dokumentu sprzedaży

Towar do odstąpienia

Nazwa towaru (Kod, Marka, Symbol, Rozmiar)

1

Powód odstąpienia – wypełniany dobrowolnie (będziemy wdzięczny za wszelkie uwagi)

2

Powód odstąpienia – wypełniany dobrowolnie (będziemy wdzięczny za wszelkie uwagi)

3

Powód odstąpienia – wypełniany dobrowolnie (będziemy wdzięczny za wszelkie uwagi)

         

 

 

Zwrot należności za zwrócony towar zostanie dokonany w taki sam sposób jaki zostało opłacone zamówienie, jeżeli jednak zamówienie było płatne z konta osoby trzeciej  prosimy o podanie nam danych rachunku bankowego do przelewu, na który mamy dokonać zwrotu należności:

Nazwa banku

Numer konta bankowego

ZLECENIE ODBIORU PRZESYŁKI ZE ZWRACANYM TOWAREM

Jeśli sobie tego życzysz – możemy odpłatnie (za 20 zł brutto) odebrać przesyłkę ze zwracanym towarem. W tym celu należy wypełnić poniższe dane. Jeżeli chcesz samodzielnie odesłać zwracany – poniższe pola pozostaw puste.

Dane odbioru przesyłki

Imię i nazwisko

Ulica

Kod i miasto

Tel. kontaktowy

Przesyłki są odbierane tylko i wyłącznie przez kuriera firmy DPD. Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za odbiór przesyłki, w wysokości 20 zł brutto. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na rozliczenie opłaty za odebraną od niego przesyłkę w ramach rozliczenia zwracanego towaru, tzn. należna kwota tytułem zwrotu zostanie pomniejszona o kwotę opłaty za odebraną przez kuriera przesyłkę.

 

 

 

 

Data

 

Podpis Klienta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

             

 

 

kontakt : Sklep Galanteryjno-Obuwniczy WENECJA pod nr telefonu 59 842 43 25 lub adresem e-mail: info@obuwie-wewnecja.pl