PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  • Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternaście) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).
  • W celu zwrotu, zakupionego towaru konieczne jest przesłanie wypełnionego formularza zwrotu (PDF), oraz załączenie dowodu potwierdzenia zakupu (Paragon / Faktura). W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na podany adres:

SKLEP GALANTERYJNO-OBUWNICZY WENECJA
Żaneta Krasucka
ul. Starzyńskiego 8
76-200 Słupsk

  • W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.
  • Klient może wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę (DPD) – w tym celu Klient powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Ponoszony przez Klienta koszt wysłania zwracanego Towaru do Sprzedawcy wynosi 20 zł.
  • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy.
  • Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Klient dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Klient odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

kontakt : Sklep Galanteryjno-Obuwniczy WENECJA pod nr telefonu 59 842 43 25 lub adresem e-mail: info@obuwie-wewnecja.pl